• Madencilik Danışmanlığı
 • YTK Danışmanlık Hizmetleri
 • Arazi Etütleri
 • Bilgi Dökümü Alınması
 • Ruhsat Müracaatlarının Hazırlanması
 • Maden Arama Projesi
 • Ön İnceleme Raporu
 • Ön Arama Faaliyet Raporu
 • Genel Arama Faaliyet Raporu
 • Detay Arama Faaliyet Raporu
 • Arama Dönemi Sevk Fişi Talep Projesi
 • İşletme Projesi Hazırlanması
 • İşletme İzin Genişletme Projesi
 • Devir İşlemleri
 • Terk Raporu
 • Mera Vasıf Değişikliği Talebi Dosyası Hazırlanması ve Takip İşlemleri
 • Teknik Nezaretçilik Hizmetleri