Yatırımlar için çevre kapsamında "Mevcut Durum Tespiti"
Genel Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması

  • Çevresel Etki Değerlendirme Raporlarının hazırlanması
  • Proje Tanıtım Dosyalarının hazırlanması
  • Projelerin işletme öncesi ve işletme dönemi çevresel izleme programlarının oluşturulması ve uygulanması
  • Çevresel yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi