• Teknik Eleman Hizmetleri
 • G.S.M. Ruhsatı Alımı İşlemleri
 • Jeolojik Etüd ve Raporlarının hazırlanması
 • Hidrojeolojik Etüd ve Raporlarının hazırlanması
 • Orman İzni İşlemleri
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının Hazırlanması
 • Rehabilitasyon Projelerinin Hazırlanması
 • Mera Geri Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması
 • Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması
 • Arazi kullanım izinleri ve tahsis amacı değişiklikleri ile ilgili çalışmaların planlanması, koordinasyonu ve tamamlanması
 • Projelerin planlama aşamasında yer seçimi önfizibilite çalışmaları, potansiyel tesis yerlerinin ve farklı alternatiflerin tespiti ve irdelenmesine yönelik çalışmalar
 • Projelerin planlama aşamasında yer seçimlerine yönelik etüt, plan ve projelerin hazırlatılması onaylatılmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri